Kit Manchester City DLS 2022 – 2023 và logo Dream League Soccer của đội bóng

Bộ sưu tập các kit Manchester City DLS 2022 – 2023 mới nhất kèm logo Dream League Soccer MC mới nhất

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

Trên đây là Bộ sưu tập các kit Manchester City DLS 2022 – 2023 và logo của đội bóng trong game Dream League Soccer.

Viết một bình luận